info@solarbay.gr210 93 17 175Πεντέλης 27, Παλαιό Φάληρο

Φωτοβολταϊκά: Net Metering

Εκμηδενίστε τον λογαριασμό της ΔΕΗ αυτοπαράγοντας την ενέργεια που καταναλώνετε. Τι είναι - Πώς λειτουργεί - Διαδικάσια - Κέρδος

Τι είναι το Net Metering

Το Net Metering είναι μέθοδος συμψηφισμού ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ. Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής παράγει ο ίδιος το ρεύμα που έχει ανάγκη η ιδιοκτησία του (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, βιοτεχνία, βιομηχανία, ξενοδοχείο κλπ), εξαλείφοντας το κόστος του και παραμένοντας ανεπηρρέαστος από την αυξητική τάση της τιμής της kWh, ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης – κλιματισμού αν συνδυάσει κατάλληλα το φωτοβολταϊκό σύστημα με μία αντλία θερμότητας.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να διαβάσετε:

Περιηγούμενοι στις σελίδες της SolarBay μπορείτε επίσης να:

Ήξερες ότι...
Το Net Metering ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1980 και εφαρμόζεται πια με επιτυχία σε πολλές χώρες. Στην Ευρώπη, η πρώτη χώρα που εφάρμοσε πιλοτικά το Net Metering, ήταν η Δανία το 1998, μονιμοποιώντας το εν έτει 2005. Εκτός από τη Δανία, το Net Metering εφαρμόζεται με επιτυχία στo Βέλγιο, στην Ολλανδία και στην Ιταλία (γνωστό ως scambio sul posto), ενώ σύντομα αναμένεται να υιοθετηθεί και στην Κύπρο. Από το 2015 το Net Metering εφαρμόζεται και στην Ελλάδα.

Δείτε την ενεργειακή εξοικονόμηση που προσφέρει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering

10000 kWh
7.0 kWp

Πληρώνετε: kWh

Υπολογίστε επακριβώς το ετήσιο κέρδος που μπορείτε να επιτύχετε με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering

Υπολογισμός για Οικία

Υπολογισμός για Επιχείρηση

Το Net Metering στην Ελλάδα

Στις 8 Μαΐου 2015 ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για Net Metering στον ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) για καταναλωτές χαμηλής τάσης. Τα όρια ισχύος που περιλαμβάνει είναι τα εξής:

Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα νησιά):

 • Μέχρι 20kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης (σε kVA) ισχύος κατανάλωσης (με μέγιστο όριο τα 100kWp).
 • Σε εγκαταστάσεις μονοφασικής κατανάλωσης: μέχρι 5kWp.
 • ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, κοινωφελούς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπού: μέχρι 100% της συμφωνημένης (σε kVA) ισχύος κατανάλωσης (με μέγιστο όριο τα 100kWp).
 • Ειδικά σε Πελοπόννησο, νότια Εύβοια, Άνδρο, Τήνο: μέγιστη ισχύς εγκατάστασης τα 20kWp.

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά:

 • Μέχρι 10kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης (σε kVA) ισχύος κατανάλωσης (με μέγιστο όριο τα 20kWp).
 • Ειδικά στην Κρήτη: μέχρι 20kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης (σε kVA) ισχύος κατανάλωσης (με μέγιστο όριο τα 50kWp).
 • ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, κοινωφελούς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπού: μέχρι 100% της συμφωνημένης (σε kVA) ισχύος κατανάλωσης (με μέγιστο όριο τα 50kWp στην Κρήτη και τα 20kWp στα λοιπά νησιά).

Πού μπορούν να εγκαταστηθούν τα ΦΒ συστήματα;

Tα φωτοβολταϊκά συστήματα Net Metering μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Ο ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα να εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο.

Πώς λειτουργεί το Net Metering

Πώς λειτουργεί το Net Metering Ελλάδα 2015

1

Το φωτοβολταϊκό σύστημα μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική παρέχοντας συνεχές ρεύμα (DC).

2

Ο inverter μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο (AC, 230V-50Hz). Παράλληλα ένας μετρητής καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια (Π).

3

Η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την ηλεκτρική τροφοδότηση της οικίας ή της επιχείρησής σας.

4

Η περίσσεια ενέργεια καταγράφεται από τον αμφίδρομο μετρητή και εκχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ (εγχεόμενη ενέργεια, Ε).

5

Όταν η παραγόμενη ενέργεια δεν επαρκεί για την τροφοδότηση των καταναλώσεών σας, απορροφάται ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΗ και καταγράφεται από τον αμφίδρομο μετρητή (απορροφώμενη ενέργεια, Α).

Στο τέλος του έτους, η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση:

 • Αν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια δεν αποζημιώνεται.
 • Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, πληρώνετε μόνο τη διαφορά.

Υπολογισμός ετήσιου κέρδους για Οικία

Υπολογισμός ετήσιου κέρδους για Επιχείρηση

Διαδικασία για Net Metering

1. Αυτοψία στον χώρο σας

Έμπειροι μηχανικοί της SolarBay αναλαμβάνουν εντελώς δωρεάν την επίσκεψη και τον έλεγχο του χώρου εγκατάστασης του έργου (έλεγχος τόσο τεχνικός όσο και πολεοδομικός, προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων).

Στη συνέχεια προχωρούν σε μια τεχνοοικονομική μελέτη λαμβάνοντας υπόψιν το προφίλ των ετήσιων ενεργειακών σας καταναλώσεων (μελετώντας τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ) και το ηλιακό δυναμικό του χώρου εγκατάστασης με τις ιδιομορφίες του (κλίση, προσανατολισμός, σκιάσεις) και σας προτείνουν το βέλτιστο για τις ανάγκες σας σύστημα, παρουσιάζοντας σας προσφορά.

2. Υποβολή «Αίτησης Σύνδεσης» στον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ

Μετά την σύναψη συνεργασίας με την εταιρία μας, οι μηχανικοί μας ετοιμάζουν και καταθέτουν την αίτηση σύνδεσης στην αντίστοιχη τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ. Με την αίτηση υποβάλλονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και τα στοιχεία του εντύπου Αίτησης Σύνδεσης.

3. Πληρωμή όρων σύνδεσης & υπογραφή σύμβασης σύνδεσης

Ο ΔΕΔΔΗΕ, αφού εξετάσει το αίτημα, προβαίνει εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης (300€) που ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

4. Αίτηση συμψηφισμού & κατάρτιση σύμβασης

Εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, υπογράφεται και η σύμβαση συμψηφισμού της οποίας η ισχύς είναι για 25 έτη.

5. Υλοποίηση έργου

Το καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της SolarBay, μετά την κατάρτιση της σύμβασης υλοποιεί την εγκατάσταση του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχετε συμφωνήσει, τηρώντας πάντα τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα εγκατάστασης και ασφάλειας. Δίνεται δε και η δυνατότητα πιστοποίησης της καλής λειτουργίας του έργου από τον Φορέα Πιστοποίησης της Tuv Austria Hellas.

6. Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης & σύνδεση έργου

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου Αίτησης Σύνδεσης. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης. Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης.

7. Παρακολούθηση του έργου κάθε λεπτό

Η SolarΒay αναλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικού συστήματος monitoring για την άμεση παρακολούθηση της απόδοσης του έργου σας και την επαλήθευσή της με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Τονίζεται ότι το Net Metering είναι στα πρώτα του βήματα οπότε θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των λογαριασμών της ΔΕΗ για να βεβαιωθεί ότι δεν γίνεται κάποιο λάθος και ότι ο συμψηφισμός γίνεται όπως προβλέπεται. Και για αυτό το σκοπό πρέπει να εμπιστευθείτε απόλυτα της SolarBay.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας κλικ εδώ

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας κλικ εδώ

 • info@solarbay.gr
 • 210 93 17 17 5
Φόρμα επικοινωνίας

Πληροφοριακό υλικό Net Metering από τον ΔΕΔΔΗΕ

Δωρεάν αυτοψία και προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα